10/21/12

AURASKISSER från Ritblocket

[issuu width=550 height=382 embedBackground=%23000000 shareMenuEnabled=false showHtmlLink=false printButtonEnabled=false shareButtonEnabled=false searchButtonEnabled=false backgroundColor=%23222222 documentId=121104200154-2be42ab9ba5045a1a11e06dcc5ad2482 name=9789186613112 username=lightspira tag=ankarberg unit=px v=2]
Doris delar i denna bok med sig av några av sina auraskisser som hon klärvoajant tecknad ned i olika möten med människor. Vi får också ta del av hur hon tolkar färgerna och energierna som hon uppfattar.

Så här säger Doris: ”Auran avspeglar vårt levande väsen.Vi har genom hela vårt jordeliv ständigt ett fält omkring oss som utstrålande energier av tillstånd, känslor och egenskaper, oerhört sublimt och osynligt för ögat, men kännbart för omgivningen. Jag känner ofta ett slags ömsinthet när jag tonar in mig till en person. I ett arbete med öppna andliga sinnen i mötet med någon som låter mig SE henne/honom känner jag ödmjukhet och inspiration. Jag beskriver i boken några av de tusentals auror som jag klärvoajant iakttagit.”

Köpa boken

10/21/12

Meditativa böner till tröst och glädje

[issuu width=550 height=294 embedBackground=%23000000 shareMenuEnabled=false showHtmlLink=false printButtonEnabled=false shareButtonEnabled=false searchButtonEnabled=false backgroundColor=%23222222 documentId=121104194158-6e10f62121db4f00bc0831009dfaa928 name=9789186613136 username=lightspira tag=ankarberg unit=px v=2]

”Vare sig om du har för vana att be, har en tro eller inte, be ändå! Börja nu. Enkelt. Slut ögonen. Sök de enklaste orden. Låt bönen komma från ditt innersta jag. I ordens kraft utvecklas en djup känsla av klarhet och lugn, men också ett slags ömsint respekt, ja ibland kan du också uppleva vördnad och en sakta uppvaknande förnimmelse av att det finns något bortom ditt vardagliga jag. Kanske till och med Någons närhet. Gud? När du känner den beröringen glömmer du den inte. Även om du känner den ytterst sällan så vet du ändå, den finns där… 
Jag har skrivit ner några av mina böner som vägledning – kanske du kan finna egna uttryck för dina böner.”

Publicerad första gången 2010 på eget förlag och 2012 på LightSpira.

Köpa boken

 

05/10/09

Samtal Genom Dimensioner

”Det är min övertygelse att vi lever liv efter liv men därmed inte sagt att alla dessa olika ’jag’ tillbringas på just denna planet. Som klärvoajant medium har jag haft många intressanta möten som inte kan förklaras på annat sätt än att de tillhör andra dimensioner – andra världar. Jörgen och jag har under bokens tillkomst haft flera intressanta och fördjupande samtal utifrån våra respektive erfarenheter. Det har varit en spännande resa som vi gjort. Och vi har haft stunder då vi märkbart kunde förnimma den andliga beröringen. Betydelsefullt har för mig varit att med Jörgens hjälp ”bekräfta” Ihra som varit min lilla hemlighet…”

Ihrajaget min sublima parallell

Som jag berättar om i boken

… påverkade mig med sina speciella energier som en undervisning när jag mediterade eller tog mina kontemplativa promenader och jag kände mig som i ett energifält av högfrekventa vibrationer dessa stunder…

I meditationer och drömmar fanns hon där, Ihra. Då och då i hissnande stunder kan jag bli berörd i mitt innersta skikt av hennes elektrifierande påminnelser om andra dimensioners existens. Men också att min egen och alla andras resa på jorden har oändliga skikt i allt större perspektiv och är i en ständig och utmanande utveckling. Många av de människor som vi träffar i detta livet har vi sannolikt haft kontakt med genom olika tidigare liv och ett allt större intresse finns i dag hos många som ställer sig frågan:”vem är jag”. Med detta följer det ofrånkomliga behovet att vidga sina perspektiv på sig själv och vilken betydelse detta livet kan innebära socialt och rent personligt. Men så många skikt i så olika facetter, som jag avläser i en session förstår jag ändå att jag endast ”skrapar på ytan”.

I arbetet med boken har vi haft stunder då vi kunde förnimma tydlig beröring från Andens världar. Kanske som en välsignelse…

Bilden på omslaget är en målning gjord av Doris man Lennart Olausson

ICA bokförlag 2009

10/21/08

Medium… att se bortom

”Doris Ankarberg har upplevt några riktigt hissnande möten med det man vanligtvis kallar det okända. I Medium … att se bortom skildrar Doris den omvälvande känslan som man får av de möten, som närmast kan beskrivas med ordet frid, en känsla som väcker längtan och hur den beröringen blir till en kreativ kraft. Doris Ankarberg har här sammanfattat en del av sina erfarenheter från olika möten som hon har haft på både det jordiska och himmelska planet. Hon har fått åtskilliga bevis för att de andliga dimensionerna existerar och att vi har sinnen som kan utvecklas för kommunikation med dessa.”

Bilden på omslaget är en målning gjord av Doris man; Lennart Olausson

Energica förlag, 2008

10/21/05

Samtal på djupet med Cleo

”Cleo” är Doris Ankarbergs andlige vän och vägledare sedan lång tid tillbaka. I Samtal på djupet med Cleo fördjupar Doris sin kontakt med Cleo och kontakten med ”den andra sidan”.

Doris Ankarberg ställer frågor till Cleo och får spontana svar på många livsfrågor. I dialogen med Cleo visar hon oss hur vi kan möta svåra kriser, hantera sjukdom, livet och döden, kärlek och smärta. Doris Ankarberg får dessutom klara besked om hur vi kan skapa ett liv med hälsa och livsglädje, genom att förstå hur tillvaron består både av en fysisk och en andlig dimension.

Doris Ankarberg ser inte sin vägledare med sina fysiska ögon utan med ett annat svårbeskrivbart sinne som hon tror att alla mer eller mindre har. Detta sinne ”förmedlar” klart till hennes dagsmedvetande. Det är en kommunikation utöver rumsliga gränser.

Utkom dec. 2005 Energica Förlag, Orsa

04/21/89

Samtal med Cleo

Finns inte längre till försäljning.

Utkom sept. 1989 Energica Förlag, Orsa