AURASKISSER från Ritblocket

[issuu width=550 height=382 embedBackground=%23000000 shareMenuEnabled=false showHtmlLink=false printButtonEnabled=false shareButtonEnabled=false searchButtonEnabled=false backgroundColor=%23222222 documentId=121104200154-2be42ab9ba5045a1a11e06dcc5ad2482 name=9789186613112 username=lightspira tag=ankarberg unit=px v=2]
Doris delar i denna bok med sig av några av sina auraskisser som hon klärvoajant tecknad ned i olika möten med människor. Vi får också ta del av hur hon tolkar färgerna och energierna som hon uppfattar.

Så här säger Doris: ”Auran avspeglar vårt levande väsen.Vi har genom hela vårt jordeliv ständigt ett fält omkring oss som utstrålande energier av tillstånd, känslor och egenskaper, oerhört sublimt och osynligt för ögat, men kännbart för omgivningen. Jag känner ofta ett slags ömsinthet när jag tonar in mig till en person. I ett arbete med öppna andliga sinnen i mötet med någon som låter mig SE henne/honom känner jag ödmjukhet och inspiration. Jag beskriver i boken några av de tusentals auror som jag klärvoajant iakttagit.”

Köpa boken