Samtal Genom Dimensioner

”Det är min övertygelse att vi lever liv efter liv men därmed inte sagt att alla dessa olika ’jag’ tillbringas på just denna planet. Som klärvoajant medium har jag haft många intressanta möten som inte kan förklaras på annat sätt än att de tillhör andra dimensioner – andra världar. Jörgen och jag har under bokens tillkomst haft flera intressanta och fördjupande samtal utifrån våra respektive erfarenheter. Det har varit en spännande resa som vi gjort. Och vi har haft stunder då vi märkbart kunde förnimma den andliga beröringen. Betydelsefullt har för mig varit att med Jörgens hjälp ”bekräfta” Ihra som varit min lilla hemlighet…”

Ihrajaget min sublima parallell

Som jag berättar om i boken

… påverkade mig med sina speciella energier som en undervisning när jag mediterade eller tog mina kontemplativa promenader och jag kände mig som i ett energifält av högfrekventa vibrationer dessa stunder…

I meditationer och drömmar fanns hon där, Ihra. Då och då i hissnande stunder kan jag bli berörd i mitt innersta skikt av hennes elektrifierande påminnelser om andra dimensioners existens. Men också att min egen och alla andras resa på jorden har oändliga skikt i allt större perspektiv och är i en ständig och utmanande utveckling. Många av de människor som vi träffar i detta livet har vi sannolikt haft kontakt med genom olika tidigare liv och ett allt större intresse finns i dag hos många som ställer sig frågan:”vem är jag”. Med detta följer det ofrånkomliga behovet att vidga sina perspektiv på sig själv och vilken betydelse detta livet kan innebära socialt och rent personligt. Men så många skikt i så olika facetter, som jag avläser i en session förstår jag ändå att jag endast ”skrapar på ytan”.

I arbetet med boken har vi haft stunder då vi kunde förnimma tydlig beröring från Andens världar. Kanske som en välsignelse…

Bilden på omslaget är en målning gjord av Doris man Lennart Olausson

ICA bokförlag 2009