Samtal på djupet med Cleo

”Cleo” är Doris Ankarbergs andlige vän och vägledare sedan lång tid tillbaka. I Samtal på djupet med Cleo fördjupar Doris sin kontakt med Cleo och kontakten med ”den andra sidan”.

Doris Ankarberg ställer frågor till Cleo och får spontana svar på många livsfrågor. I dialogen med Cleo visar hon oss hur vi kan möta svåra kriser, hantera sjukdom, livet och döden, kärlek och smärta. Doris Ankarberg får dessutom klara besked om hur vi kan skapa ett liv med hälsa och livsglädje, genom att förstå hur tillvaron består både av en fysisk och en andlig dimension.

Doris Ankarberg ser inte sin vägledare med sina fysiska ögon utan med ett annat svårbeskrivbart sinne som hon tror att alla mer eller mindre har. Detta sinne ”förmedlar” klart till hennes dagsmedvetande. Det är en kommunikation utöver rumsliga gränser.

Utkom dec. 2005 Energica Förlag, Orsa