Samtal med Cleo

Finns inte längre till försäljning.

Utkom sept. 1989 Energica Förlag, Orsa