Om Doris

I över 40 år har Doris Ankarberg arbetat som klärvoajant medium, med föredrag, demonstrationer och seminarier för utveckling av intuition och känslighet med fokus på den egna inneboende kreativa kraften som varje människa besitter. Hon arbetar också med blivande och etablerade terapeuter, då ofta tillsammans med andra kursledare, som Tomas Frankell, Annika Minnbergh och Jörgen Sundvall.
Numera är privata sessioner ytterst begränsade. Däremot ingår i arbetet med grupp och i seminarier alltid personlig klärvoajans, undervisning, övningar, vägledning, och fördjupande samtal. För Doris är det en självklarhet att vi överlever den fysiska döden. ”Döden är endast en förvandling”, menar hon. Tankens kreativa kraft, aurans energifält, healing och reinkarnation är det återkommande temat i hennes föredrag och seminarier grundat av hennes erfarenheter och livsfilosofi.
Sin konstnärliga inspiration kanaliserar Doris i måleri. I samband med föredrag och seminarier gör hon ofta personliga skisser i pastellfärger.
Genom åren har hon deltagit i åtskilliga TV och radio program och varit
omskriven i olika tidningsartiklar. Hon har skrivit flera böcker och gett ut cd-skivor.